NyhetsbrevPriser og levering
CEWE FOTOBOK - Mitt liv
Kundeservice
Mandag-fredag: kl. 08.30 - 18:00**
Søndag: kl. 15:00 - 21:00**
Telefon: 21939701

Kundeservice
Mandag-fredag: kl. 08.30 - 18:00**
Søndag: kl. 15:00 - 21:00**
Telefon: 21939701
SOS barnebyer

SOS-barnebyer og CEWE

SOS-barnebyer og CEWE Det er særlig familier og barn i nødssituasjoner som er midtpunktet i CEWEs sosiale prosjekter. SOS-barnebyer hjelper barn i nød over hele verden. Foreldreløse barn og barn fra ødelagte familier får et kjærlig hjem og et liv med en framtid.


Siden 2013 har Europas førende leverandør av fotoservice og bildetrykk tatt del i SOS-barnebyers prosjekter. Dermed støtter vi nødhjelpsprosjekter, som for eksempel etter det nylige ødeleggende jordskjelvet i Nepal. Inntil videre har CEWE i alt bidratt med 440.000 euro. I 2014 utvidet CEWE samarbeidet og startet samarbeider med flere bedrifter på tvers av yrker. I dag har elleve av CEWEs bedriftsplasser et samarbeide med SOS-barnebyer. Setet i Oldenburg konsentrerer seg om Vestafrika og gjennomfører prosjekter av forskjellig art i barnebyen Kumasi. Siden 2014 ytes det også støtte til SOS-barnebyen i Bergen og siden juni 2015 til SOS-barnebyen i Worpswede.

Foto: CEWE/Benedikt Markota

Familiehjem gir trygg og stabil oppvekst

Morten Lillestøl Madsen, leder i barnebyen i Bergen

Prosjekter

SOS-barnebyen i Bergen. Siden 2014 har CEWE støttet SOS-barnebyen i Bergen. I barnebyen i Bergen, som startet opp i 2008, er det åtte fosterhjem for barn som ikke kan bo sammen med sin egen familie. Det er tilrettelagt for at barna skal få vokse opp sammen med sine biologiske søsken. Fokuset er på barna og deres trygghet, og hvis det skulle skje at fosterforeldrene ikke kan være hos dem lenger, blir barna boende på samme sted og får nye fosterforeldre dit. Det er faste familieassistenter som kan avlaste fosterforeldrene ved behov, så barna fortsatt kan være i sine vante omgivelser. Fosterforeldrene i SOS-barnebyer går gjennom en grundig rekrutteringsprosess, og får opplæring og veiledning. SOS-barnebyer har et fagteam tilgjengelig hele tiden, som gir støtte og oppfølging når hjemmene trenger det. Den faglige lederen i barnebyen er psykolog, og er ansvarlig for jevnlig veiledning av fosterforeldre og familieassistenter.

CEWE med førsteplassen i SOS Children’s Village Cup. CEWE STifttung &Co. KgaA har av SOS-barnebyer fått en internasjonal utmerkelse for fremragende sosialt engasjement. Bedriften, som har sitt virke i hele Europa, har i årene 2013 til 2015 sendt i alt ca. 550.000 euro til SOS-prosjekter, og har for det mottatt førsteplassen i SOS Children’s Village Cup. Det er kun utvalgte bedrifter som mottar denne spesielle prisen, et usedvanlig kunstverk i tre laget av kunstneren Joseph Würmer fra Nürnberg i Tyskland. I tillegg til bidragets størrelse var spesielt støttens bæredyktighet og engasjement utslagsgivende. CEWEs bidrag har både gått til nødhjelpsprosjekter og barnebyer i Ghana, Ungarn, Tsjekkia, Polen, Østerrike, Frankrike, Tyskland og Belgia. Den ekstraordinære prisen for et særlig innovativt og bæredyktig engasjement ble overrakt CEWEs styreleder Rolf Hollander i Düssedorf av styrelederen for SOS-barnebyer Wilfried Vyslozil. «Vi er veldig glade for å kunne gi dere denne veldig sjeldne utmerkelsen», sa Vyslozil. «Det må særlig fremheves at CEWE har gitt bidragene liv ved å ta aktiv del i arbeidet, skapt personlige kontakter mellom bedriftens ledelse og medarbeiderne og SOS-prosjektene, og reiste i år til og med til barnebyen Kumasi i Ghana. Her blir Corporate Social Responsibility virkelig tatt på alvor», påpekte han. «Vi er stolte over denne utmerkelsen for arbeidet vårt med SOS-barnebyer. For CEWE hører støtten til velgjørende, kulturelle og samfunnsmessige prosjekter med i bedriftskulturen. SOS-barnebyers universelle og vedvarende støtte stemmer overens med vår ubyråkratiske hjelp. På den måten har det vært mulig å gi liv til CEWEs prosjekter», sier CEWEs styreleder, Rolf Hollander, etter prisoverrekkelsen.


CEWE støtter integrasjonsprosjekt for enslige flyktningbarn. De kommer fra krigsområder, flykter fra krig, vold og forfølgelse: stadig flere unge flyktninger, selv små barn, kommer til Tyskland uten foreldrene sine. Etter å ha opplevd de forferdeligste ting i hjemlandet sitt, søker de her beskyttelse, sikkerhet og en sjanse for en bedre framtid. Titusener mindreårige flyktninger befinner seg for tiden i Tyskland i en pågående asylprosess. CEWE støtter dem, og har gitt 50.000 euro til SOS-barnebyers mottagelses- og integrasjonsprosjekter. Ivaretakingen inneholder blant annet språkkurs og hjelp til utdannelse, til å bli kjent med en ny kultur, og til den sosiale integrasjonen. Viktig for CEWE er også styrkingen av de unge flyktningenes personlige egenskaper og å være en rådgivende hjelp og følgesvenn på veien inn i det nye landet. Dette er inntil videre CEWEs andre integrasjonsprosjekt. I SOS-barnebyen Ammersee-Lech, prosjektpartner med CEWEs sete i Germering, blir mindreårige flyktninger passet i forskjellige bofellesskaper. Allerede i mars 2015 bidro Europas førende leverandør av fotoservice og bildetrykk med 20.000 euro for å hjelpe SOS-barnebyen på vei med å passe på enslige mindreårige flyktninger. Det har nettopp blitt startet en ny gruppe, hvor barna følges på veien inn i deres nye fremtid.


SOS-barnebyen Schwarzwald. Siden 2013 har CEWE samarbeidet med SOS-barnebyen Schwarzwald. Tysklands nesteldste SOS-barneby ble grunnlagt i 1958 i Sulzberg ved Freiburg. Her har mer enn 400 tidligere flyktninger gjennom de siste fire årtiene stablet seg et nytt liv på benene med hjelp fra barnebyen. CEWEs sete i Eschbach støtter her SOS-barnebyens ”dyrepedagogikk”. Slik fikk de to ponniene Schröder og Luna lov til å bli, og prosjektet, som har svært traumatiserte barn i sentrum, kunne fortsette. Et av de mange prosjektene i barnebyen i Schwarzwald er kunstterapi. Med felles kreativitet kan mentale sår mildnes og evner (gjen)oppdages. CEWE Eschbach gir sitt bidrag til å fremme barnas kreativitet enda mer. I fjor arrangerte CEWE Eschbach sammen med SOS-barnebyen en graffitiutstilling. Kunstverkene sto en gruppe unge mennesker fra SOS-barnebyen for, som også hadde arrangert en fargerik sykkeltur rundt til graffitimaleriene. De enkelte motivene ble fotografert, og CEWE sponset trykkingen av bildene. Kreativitet, ideer og gleden over bilder er ingrediensene til utformingen av en CEWE FOTOBOK. CEWE Eschbach har gitt opptil 100 eksemplarer i året til familier i SOS-barnebyen Schwarzwald. Sammen med deres mødre i barnebyen utformer barna en CEWE FOTOBOK. Den skal være barnebyfamiliens årbok, som kan inneholde minner om utflukter, arrangementer og fester. Hvert barn har mulighet for å bruke den som mal og gjøre den personlig med deres egne bilder. Apropos personlig: også i år kan barn og unge fra SOS-barnebyen forære personlige julegaver. Hos CEWE blir de opplært av en profesjonell fra CEWE FOTOVERDEN og kan deretter gratis utforme CEWE-produkter med bildene sine.


SOS-barnebyen Ammersee. CEWE er partner med SOS-barnebyen i Dieβen ved Ammersee. Utover den finansielle hjelpen støtter Europas førende leverandør av fotoservice og bildetrykk organisasjonen med regelmessige donasjoner. For eksempel kunne barna i 2014 glede seg over 200 bøker med årsoversikt. Dessuten ble det investert i en forbedring av bygningenes strømforsyning samt i et integrasjonsprosjekt til fremme av integrasjonen av mindreårige flyktningbarn, som blir passet i forskjellige bofellesskaper. Foreningen SOS-barnebyen Ammersee-Lech hjelper i kommunen Landsberg til på SOS-rådgivingssentret for barn, unge og voksne samt til SOS-hjelpeorganet for unge, til de sosialpedagogiske hjelpefamilier i Landsberg og Neuaubing, til det terapeutisk-pedagogiske bofellesskap for familier i Hofstetten-Hagenheim og SOS-barnebyen i Dieβen, som er den første som ble grunnlagt i Tyskland, samt til SOS-barnebyen i Kita.


Medarbeidere fra CEWE reiser til Ghana. Setet i Oldenburg fokuserer på samarbeidet med SOS-barnebyen i Ghana og støtter barnebyen og den tilhørende skolen i vestafrikanske Kumasi. Fire medarbeidere fra CEWE reiste i midten av april til Ghana for å samle inntrykk på stedet og gjennomføre forskjellige fotoprosjekter. Bedriftslederen Andreas Kluge samt Carola Post, Ebenezer Dankyi og Benedikt Markota fra CEWE tilbrakte fire dager i Ghana. Opptakten var et fotoprosjekt i barnebyen Kumasi. Medarbeiderne fra CEWE fotograferte tolv familier som bor der, og utdelte deretter engangskameraer. Med dem skildret barna fra Kumasi deres hverdag i landsbyen de følgende to dagene. Bildene skulle ikke bare dokumentere inntrykk fra stedet, men også gi medarbeiderne i Oldenburg et autentisk inntrykk av det sosiale engasjementet i Afrika. Dessuten fikk hver familie i Kumasi hver sin personlige CEWE FOTOBOK. Det var samtidig også SOS-medarbeidere fra Ghana på besøk i Kumasi. Medarbeiderne fra CEWE gjennomførte sammen med dem et fotokurs for å forbedre deres fotokompetanser. Slik skal oppmerksomheten hjemme i Tyskland også i høyere grad rettes mod barnebyenes arbeide, som også understøttes med bilder.


CEWEs nødhjelpsprosjekt. SOS-nødhjelp er til for å raskt og på stedet kunne hjelpe barn i kriseområder og etter naturkatastrofer. Nødhjelpsaksjonene tar alltid utgangspunkt i SOS-organisasjonene i det gjeldende landet. Dette muliggjør en rask, effektiv og langvarig hjelp. Som for eksempel etter det omfattende jordskjelvet i Nepal, som medførte lidelser og ødeleggelser i Himalayaregionen og kostet tusener av mennesker livet. SOS-barnebyene i Nepal ble heldigvis skånet for katastrofen. Med et bidrag på over 25.000 euro hjalp CEWE nødhjelpsarbeiderne i landet, så SOS-barnebyene i Nepal har adgang til nødhjelp på stedet – sikkert, raskt og ubyråkratisk. Her kan hjemløse familier finne tilflukt, få legehjelp og bli forsynet med fødevarer, og traumatiserte barn får psykologhjelp. Med gjenoppbygging av hus, skoler og sosialsentre hjelper SOS-barnebyer i Nepal fattige familier og deres landsbyer med en ny begynnelse. Også etter tyfonen i Haiyan på Filippinene i november 2013 sendte CEWE et bidrag på 40.000 euro. På den måten kunne befolkningen bli forsynet med fødevarer, og barn som hadde mistet deres foreldre kunne få husly. CEWE hjalp i 2014 SOS-barnebyene i Vestafrika i kampen mot følgene av ebolaviruset med et bidrag på 50.000 euro. Dermed kunne barna bli hjulpet på stedet med vaksiner og andre medikamenter, og hjelperne mottok beskyttelsesutstyr.


SOS-barnebyen Worpswede. Glede i SOS-barnebyen Wopswede: Andreas Kluge, bedriftsleder i CEWE Oldenburg, overdrar et bidrag på 20.000 euro. Worpswede er den tolvte SOS-barneby bedriften har startet et samarbeide med. Dermed støtter CEWE pilotprosjektet ”Doing Family” – et nytt, individuelt oppdragelsesprogram, hvor opptil åtte barn vokser opp i en familie. Pengene investeres i byggeinitiativer for å bygge ut lokalene. Ved siden av den finansielle støtten får barna en overraskelseseske med tallrike bøker og spill for alle aldre, som pakkes ut i fellesskap med stor glede. SOS-barnebyen Worpswede har siden 1965 tilbudt en familie til barn som ikke kan vokse opp hos foreldre sine. Akkurat nå bor det 67 barn og unge i SOS-barnebyfamilier og sosialpedagogiske bofellesskaper. For å oppfylle behovene er tilbudet i de seneste årtiene blitt utvidet med daginstitusjoner, et ungdomsbofellesskap, boliger med ledsagere, dagsgrupper, et SOS-rådgivingssenter samt andre tilbud.


SOS-barnebyen Düsseldorf. CEWEs sete i Mönchengladbach hjelper med den indre og ytre utformingen av KiTa-landskapet ved SOS-daginstitusjonene i Düsseldorf. Dessuten er tilbudet om leker og lekeredskaper blitt utvidet. For eksempel kunne barna glede seg over spader, en sklie, sandkasser og klatrestativer. I forbindelse med en frivillig arbeidsdag trakk medarbeiderne på stedet selv på seg arbeidsklær og bygget et skur til oppbevaring av lekeredskaper, mens barna fulgte nysgjerrig og forbløffet med.