NyhetsbrevPriser og levering
CEWE FOTOBOK - Mitt liv
Kundeservice
Mandag - fredag: 9:00 - 20:00**
Søndag: 14:00 - 20:00**
Telefon: 21939701

Kundeservice
Mandag - fredag: 9:00 - 20:00**
Søndag: 14:00 - 20:00**
Telefon: 21939701
SOS barnebyer

SOS-barnebyer og CEWE

SOS-barnebyer og CEWE Det er særlig familier og barn i nødssituasjoner som er midtpunktet i CEWEs sosiale prosjekter. SOS-barnebyer hjelper barn i nød over hele verden. Foreldreløse barn og barn fra ødelagte familier får et kjærlig hjem og et liv med en framtid.


Siden 2013 har Europas førende leverandør av fotoservice og bildetrykk tatt del i SOS-barnebyers prosjekter. Dermed støtter vi nødhjelpsprosjekter, som for eksempel etter det nylige ødeleggende jordskjelvet i Nepal. Inntil videre har CEWE i alt bidratt med 440.000 euro. I 2014 utvidet CEWE samarbeidet og startet samarbeider med flere bedrifter på tvers av yrker. I dag har elleve av CEWEs bedriftsplasser et samarbeide med SOS-barnebyer. Setet i Oldenburg konsentrerer seg om Vestafrika og gjennomfører prosjekter av forskjellig art i barnebyen Kumasi. Siden 2014 ytes det også støtte til SOS-barnebyen i Bergen og siden juni 2015 til SOS-barnebyen i Worpswede.

Foto: CEWE/Benedikt Markota

CEWE Photo Award støtter SOS Barnebyer

CEWE Photo Award støtter SOS Barnebyer

CEWEs store internasjonale fotokonkurranse CEWE Photo Award støtter SOS Barnebyer i hele verden: For hvert innsendte bilde gir CEWE 75 øre (0,10 euro) til SOS Barnebyer.

Wilfried Vyslozil, CEO i SOS Barnebyer, gleder seg over samarbeidet med CEWE Photo Award: ”Det er en fantastisk idé. Verdenen vår er vidunderlig. Med donasjonen fra CEWE for de innsendte bildene kommer flere barn til å kunne oppleve vår vidunderlige verden.” CEO hos CEWE, Christian Friege, supplerer: ”For mange barn og familier yter SOS Barnebyer pålitelig hjelp som kommer direkte fram til de berørte. Med donasjonen fra CEWE Photo Award ønsker vi å bidra til at all skjønnheten i verden ikke går tapt og dermed videreføre konkurransemottoet ”Our world is beautiful”.

I 2017 innsendte over 22.000 deltagere mer 183.000 bilder til CEWE Photo Award.

Prosjekter

SOS-barnebyer

SOS-barnebyen i Bergen

Siden 2014 har CEWE støttet SOS-barnebyen i Bergen. I barnebyen i Bergen, som startet opp i 2008, er det åtte fosterhjem for barn som ikke kan bo sammen med sin egen familie. Det er tilrettelagt for at barna skal få vokse opp sammen med sine biologiske søsken. Fokuset er på barna og deres trygghet, og hvis det skulle skje at fosterforeldrene ikke kan være hos dem lenger, blir barna boende på samme sted og får nye fosterforeldre dit. Det er faste familieassistenter som kan avlaste fosterforeldrene ved behov, så barna fortsatt kan være i sine vante omgivelser. Fosterforeldrene i SOS-barnebyer går gjennom en grundig rekrutteringsprosess, og får opplæring og veiledning. SOS-barnebyer har et fagteam tilgjengelig hele tiden, som gir støtte og oppfølging når hjemmene trenger det. Den faglige lederen i barnebyen er psykolog, og er ansvarlig for jevnlig veiledning av fosterforeldre og familieassistenter.
SOS-barnebyer

CEWE med førsteplassen i SOS Children’s Village Cup

CEWE Stiftung & Co. KgaA har mottatt den betydningsfulle internasjonale prisen ”SOS Children’s Village Cup” av SOS-barnebyer for fremragende sosialt engasjement. Det er kun utvalgte bedrifter som mottar denne spesielle prisen, som er et usedvanlig kunstverk i tre laget av kunstneren Joseph Würmer fra Nürnberg i Tyskland. Styreformannen for SOS-barnebyer, Wilfried Vyslozil, fortalte om bakgrunnen for å gi CEWE prisen: ”Det skal særlig fremheves at CEWE har gitt bidrag, de har tatt aktivt del i arbeidet, og de har skapt personlige kontakter mellom bedriftens ledelse, medarbeidere og SOS-prosjektene. Her blir Corporate Social Responsibility virkelig tatt på alvor”.
SOS-barnebyer

CEWE støtter integrasjonsprosjekt for enslige, mindreårige flyktninger

De kommer fra krigsområder, flykter fra krig, vold og forfølgelse: stadig flere barn og unge flykter til Tyskland uten foreldrene sine. Etter å ha opplevd de grusomste ting i hjemlandet, søker de beskyttelse, sikkerhet og en sjanse for en bedre fremtid. CEWE støtter dem, og har gitt 50.000 euro (ca. 480.000 kr.) til SOS-barnebyenes mottaks- og integrasjonsprosjekter. Pengene går blant annet til språkkurs og hjelp til utdannelse, hjelp i livet og til å bli kjent med en ny kultur. Det er inntil videre CEWEs andre integrasjonsprosjekt. I SOS-barnebyen Ammersee-Lech, som er prosjektpartner med CEWEs kontor i Germering, blir mindreårige flyktninger passet i forskjellige bofellesskaper.
SOS-barnebyer

SOS-barnebyen Schwarzwald

CEWE har samarbeidet med SOS-barnebyen Schwarzwald siden 2013. Her har mer enn 400 tidligere flyktninger gjennom de siste fire årtiene stablet et nytt liv på beina med hjelp fra barnebyen. CEWEs kontor i Eschbach har støttet barnebyens ”dyrepedagogikk”, så deres to ponnier kunne bli i barnebyen. CEWE Eschbach har i tillegg særlig fokus på å støtte kreativiteten i SOS-barnebyen. Med kreativitet kan mentale sår mildnes og evner (gjen)oppdages. CEWE Eschbach har sammen med SOS-barnebyen f.eks. sponset en graffitiutstilling. Kunstverkene sto en gruppe unge mennesker fra SOS-barnebyen for, som også hadde arrangert en fargerik sykkeltur rundt til graffitimaleriene. De enkelte motivene ble tatt bilde av, og CEWE sponset trykkene. CEWE Eschbach forærer opptil 100 eksemplarer av CEWE FOTOBOK i året til familier i SOS-barnebyen Schwarzwald. Barna designer med foreldrene i barnebyen en CEWE FOTOBOK som årbok med opplevelsene deres fra utflukter, arrangementer og fester.
SOS-barnebyer

SOS-barnebyen Ammersee

CEWE er partner med SOS-barnebyen i Dieβen ved Ammersee, Tyskland. CEWE støtter barnebyen med regelmessige donasjoner. For eksempel kunne barna i 2014 glede seg over 200 bøker med et tilbakeblikk på opplevelsene sine i 2013. Dessuten ble det investert i en forbedring av bygningenes strømforsyning samt i et integrasjonsprosjekt for å fremme integrasjonen av mindreårige flyktningbarn, som blir passet i forskjellige bofellesskaper. Foreningen SOS-barnebyen Ammersee-Lech yter i kommunen Landsberg hjelp til SOS-rådgivingssentret for barn, unge og voksne. De hjelper også med SOS-hjelpeorganet for unge, med støtte til de sosialpedagogiske hjelpefamiliene i Landsberg og Neuaubing, med det terapeutisk-pedagogiske bofellesskapet for familier i Hofstetten-Hagenheim og med SOS-barnebyene i Dieβen og Kita.
SOS-barnebyer

CEWE-medarbeidere reiser til Ghana

Kontoret i Oldenburg støtter barnebyen og den tilhørende skolen i vestafrikanske Kumasi, Ghana. Fire medarbeidere fra CEWE reiste til Ghana for å få et inntrykk av stedet og gjennomføre forskjellige fotoprosjekter. Først fotograferte medarbeiderne fra CEWE de tolv familiene som lever i barnebyen. Etterpå delte de ut engangskameraer til alle. Barna fra Kumasi skildret hverdagen deres i landsbyen i de følgende to dagene med sine nye engangskameraer. Bildene skulle ikke bare dokumentere livet i barnebyen, men også gi medarbeiderne i Oldenburg et autentisk inntrykk av det sosiale engasjementet i Afrika. Alle familiene i Kumasi fikk også sin egen personlige CEWE FOTOBOK. Medarbeiderne fra CEWE gjennomførte sammen med SOS-medarbeidere et fotokurs for å forbedre familienes fotokompetanser.
SOS-barnebyer

CEWEs nødhjelpsprosjekt

SOS-nødhjelp er til for raskt og på stedet å kunne hjelpe barn i kriseområder og etter naturkatastrofer. Nødhjelpsaksjonene tar alltid utgangspunkt i SOS-organisasjonene i det pågjeldende land. Dette muliggjør rask, effektiv og varig hjelp. Som for eksempel etter det omfattende jordskjelvet i Nepal, som medførte lidelser og ødeleggelser i Himalayaregionen og kostet tusener av mennesker livet. Med et bidrag på over 25.000 euro (ca. 240.000 kr.) hjalp CEWE nødhjelpsarbeiderne i landet, så SOS-barnebyene i Nepal hadde adgang til nødhjelp på stedet – sikkert, raskt og ubyråkratisk. Efter tyfonen i Haiyan på Filippinene i november 2013 ga CEWE en ”strakshjelp” på 40.000 euro (ca. 380.000 kr.). På den måten kunne befolkningen bli forsynt med mat, og barn som hadde mistet foreldrene sine kunne få husly. CEWE hjalp i 2014 også SOS-barnebyene i Vest-Afrika i kampen mot følgene av ebola-viruset med et bidrag på 50.000 euro (ca. 480.000 kr.). Dermed fikk barna på stedet vaksiner og andre medikamenter, mens hjelperne mottok beskyttelsestøy.

 

SOS-barnebyer

SOS-barnebyen Worpswede

Worpswede er den tolvte SOS-barnebyen CEWE har startet et samarbeid med. CEWE støtter pilotprosjektet ”Doing Family” med 20.000 euro (ca. 190.000 kr.). Doing Family er et individuelt oppdragelsesprogram, hvor opptil åtte barn vokser opp i en familie. Ved siden av den finansielle støtten får barna også en overraskelsespakke med tallrike bøker og spill for alle aldre. SOS-barnebyen Worpswede har siden 1965 tilbudt familier til barn som ikke kan vokse opp hos foreldrene sine. Akkurat nå bor det 67 barn og unge i SOS-barnebyfamilier og sosialpedagogiske bofellesskaper. For å oppfylle behovene har tilbudet de siste årtiene blitt utvidet med daginstitusjoner, et ungdomsbofellesskap, boliger med ledsagere, dagsgrupper, et SOS-rådginingssenter samt andre tilbud.
SOS-barnebyer

SOS-barnebyen Düsseldorf

CEWEs kontor i Mönchengladbach hjelper med det indre og ytre designet av områdene ved SOS-daginstitusjonene i Düsseldorf. De støtter også med tilbud om leker og lekeredskaper. For eksempel kunne barna glede seg over spader, en sklie, sandkasser og klatrestativer. I forbindelse med en frivillig arbeidsdag hoppet medarbeiderne fra Mönchengladbach også selv i arbeidsklær og bygget – til barnas nysgjerrighet og forbløffelse – et skur til oppbevaring av lekeredskaper.