NyhetsbrevPriser og levering
CEWE FOTOBOK - Mitt liv
Kundeservice
Mandag - fredag: 9:00 - 22:00**
Søndag: 14:00 - 22:00**
Telefon: 21939701

Kundeservice
Mandag - fredag: 9:00 - 22:00**
Søndag: 14:00 - 22:00**
Telefon: 21939701
CEWE mottar det tyske miljømerket ”Blå Engel”

CEWE mottar det tyske miljømerket ”Blå Engel”

Vårt energieffektive IT-senter er enda et eksempel på CEWEs bidrag til miljøbeskyttelse.

Sertifisert engasjement i beskyttelsen av miljøet

CEWEs IT-senter har mottatt miljømerket Blå Engel. Dette merket gis til virksomheter med spesielt økologiske produkter og tjenesteytelser. På denne måten blir bæredyktigheten også tydelig for forbrukerne. Med denne utmerkelsen er CEWE nå blant de tre første virksomhetene i Tyskland som har et tilsvarende sertifisert IT-senter.

130 tonn mindre CO2-utslipp

CEWE tok i bruk sitt IT-senter i 2012. Nedleggelsen av de tidligere serverlokalene reduserer det årlige CO2-utslippet med ca. 130 tonn. Den indirekte avkjølingen med utendørsluft bidrar betydelig til den energieffektive klimatiseringen av IT-senteret. Dermed krever klimatiseringen, særlig i vinterperioden, veldig lite energi. Fototjenestetilbyderen har i tillegg formulert en energistrategi med mål og forholdsregler for å forbedre energieffektiviteten ytterligere. Blå Engel blir utdelt under kriteriet at forholdene merket ble udtelt på bagrunn av til stadighet overholdes. Dette skal også dokumenteres årlig.

Effektiv energiforsyning

Grunnlaget for sertifiseringen dannes på bakgrunn av en erklæring fra det tekniske universitetet i Berlin (TU Berlin). I erklæringen attesteres det at at CEWE oppfyller alle kriteriene for et energieffektivt IT-senter. Både IT-komponentene og den tilhørende energiforsyningen oppfyller kravene til Blå Engel. Andres F. L. Heydemann, som er styremedlem i CEWE og ansvarlig for bæredyktigheten i firmaet, uttaler i denne forbindelse: ”Miljøansvar er en viktig del av vårt bæredyktighetsengasjement. Vi har vært bevisste på engergibesparelse og ressursskånsomhet i mange år. Det er en stor ære å motta Blå Engel, og det motiverer oss til å oppnå våre fremtidige mål.”

Blå Engel er det første og mest kjente miljømerket i verden. Merket har satt standarden for miljøvennlige produkter og tjenesteytelser siden 1978. En rekke institusjoner deltar i overrekkelsesprosessen, deriblant det tyske departementet for klima, naturbeskyttelse og atomreaktorsikkerhet (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)), de tyske miljømyndighetene (Umweltsbundesamt), RAL - det tyske instituttet for kvalitetssikring og merking (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.), samt juryen for miljømerker (Jury Umweltzeichen). Det er dreier seg om en uavhengig beslutningskomité med representanter fra miljø- og forbrukerforbund, fagforbund, industri, handel, håndverkerfag, kommuner, vitenskap, medier, kirker og forbundsland. I sertifiseringsprosessen treffer juryen for miljømerker den endelige avgjørelsen om en overrekkelse.

Ytterligere miljøbeskyttelse hos CEWE

Enda et eksempel på CEWEs engasjement i miljøbeskyttelsen er deltakelsen i ertemis-prosjektet. Prosjektet ble startet med et formål om å fremme en miljøriktig tilpassing av IT-infrastrukturen (Green IT) i virksomhetene. I samarbeid med universitetene i Oldenburg, Osnabrück og Göttingen blir det utarbeidet en bæredyktig IT-strategi til CEWE og andre utvalgte virksomheter i forbundslandet Niedersachsen.